ELPHA-4-CONTI er en 2-kanal stimulator til behandling af både Stress-og URGE inkontinens ved hjælp af vaginal-eller rectal elektrode eller overfladeelektroder.

STRESS-inkontinens:
Ufrivillig vandladning ved abdominal trykforøgelse, f.eks. når man nyser, griner, går op ad trapper eller løfter tunge genstande. Årsagen er typisk insufficient bækkenmuskulatur eller en ikke længere funktionsdygtig urinrøslukkemekanisme. STRESS-inkontinens kan følge af svære eller flere fødsler, operationer i det lille bækken, kvæstelser eller postmenopausal østrogenmangel.

URGE-inkontinens:
Pludseligt optrædende, ukontrollable sammentrækninger af blæremusklen (detusor) er et typisk tegn på (sensorisk) URGE-inkontinens.

Kombineret STRESS og URGE:
Det skønnes at ca. 30 % af alle inkontinenslidelser er en kombination af ovennævnte former for inkontinens.

  • Kurativ behandlingsform uden bevirkninger.
  • Hurtige, som regel varige behandlingsresultater.
  • Indikationsorienterede, individuelle programmer med tilpasningsmuligheder.
  • Maksimal behandlingssikkerhed ved hjælp af funktionslås.
  • Kontrol af behandlingstiderne med Energi Tæller.

Det skønnes, at 8 % af befolkningen har en inkontinenslidelse. 3 ud af 4 inkontinente er kvinder. Erfaringen viser, at ved inkontinens kan 70 % helbredes eller i det mindste opnå en signifikant forbedring med ganske enkle metoder. Før behandlingen kræves naturligvis en tilstrækkelig diagnostik, der som regel bringer ovennævnte sygdomsbilleder for dagen.